news-image

Sommarstängt

Under veckorna 27-31 stänger vi hela kansliet. Akuta ärenden ring Thomas Olli 0733-72 63 52. Vid försäkringsärenden ring Våra Gårdar-försäkringen 0200-22 99 99 eller maila forsakring@varagardar.se >


Över 2,2 miljoner kronor till Boverksprojekt

I december 2015 förmedlade Våra Gårdar 28 ansökningar till Boverket för stöd till investeringar och tillgänglighetsanpassningar. Hela 10 ansökningar fick bifall! Boverket gav ett stöd på drygt 1,6 miljoner och för de ansökningar som kräver kommunal medfinansiering bidrog kommunerna med drygt 650 tusen.>


news-image

Kulturrådet söker kreativa platser

”Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.”>


news-image

Ombudsmötet 2016

Tre nya i Våra Gårdars förbundsstyrelse. Vid Ombudsmötet 13-15/5 valdes tre nya ledamöter in i förbundsstyrelsen för Våra Gårdar. Torsten Friberg omvaldes som ordförande. Klas Sjögren, Tidaholm och Anna Frej, Vännas, lämnade styrelsen.>

dan-image

Kalendarium

Våra Gårdar:
2016-06-07 Manusstopp för Våra Gårdar-tidningen nr 2
2016-08-31 Boverksansökan – ungdomsprojekt>

dan-image

Ungdomstest

Ungdomstest för våra lokaler. Samla poäng till din förening och diskutera hur ni vill utveckla er lokal!>

Upp